Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

  
Μια σημαντική Συνεργασία στα πλαίσια της εκδήλωσης Night Fun Lamia Run. H διοργάνωση στηρίζοντας το έργο της μη κυβερνητικής αναπτυξιακής οργάνωσης  ActionAid θα προσφέρει τμήμα της χρηματικής συμμετοχής του κάθε εγγεγραμμένου αθλητή στην  οργάνωση.